هنرستان انفورماتیک | اولین هنرستان کامپیوتر در ایران تاسیس 1373- فنی و حرفه ای - پسرانه

آدرس شعبه مرکزی: شهرک غرب - خیابان سیمای ایران - روبروی کوچه هفتم
88372521

پودمان چیست

نمره مستمر هر پودمان:

از 5 نمره داده میشود فقط بایستی گرد شده 0/5 باشد. یعنی 0/25 یا 0/75 ندارد یعنی فقط اعداد : 0 ، 0/5 ، 1 ، 1/5 ، 2 ، 2/5 ، 3 ، 3/5 ، 4 ، 4/5 ، 5

نمره پایانی هر پودمان:

هنراموز فقط میتواند به دانش اموز در ریز نمره یکی از 1 یا 2 یا 3 را درج کند

✍درج عدد 1 توسط هنراموز در ریز نمره:

به معنای عدم احراز شایستگی است حتی اگر مستمر را 5 بدهد، زیرا ضریب نمره پایانی 5 است و ضریب مستمر 1 است 10=5+(1*5) نمره این پودمان یا فصل میشود 10. اما شرط قبولی در پودمان ها کسب نمره 12 است .

پس اگر هنراموز نمره پایانی هنرجو را در پودمانی 1 درج کند تحت هر نمره مستمری هم هنرجو عدم احراز شایستگی ان پودمان میشود و باید در ارزشیابی مجدد شرکت نماید)

✍✍ درج عدد 2 در نمره پایانی پودمان یک هنرجو توسط هنراموز:

اگر هنرجویی نمره 2 را در پایان پودمان کسب کند برای احراز شایستگی در ان پودمان نیازمند مستمر 2 به بالا است زیرا ضریب نمره پایانی 5 است حال اگر مستمر ان 2 باشد اینگونه حائز کسب نمره 12 و قبولی میشود 2+(2*5)=12

اما اگر با کسب نمره پایانی 2 در مستمر نمره کمتر از 2 بیاورد میانگین نمره زیر 12 میشود که نیازمند ارزشیابی مجدد است

✍✍✍ درج نمره پایانی 3 توسط هنراموز در نمره پایانی پودمان یک هنرجو:

نمره 3 به معنای احراز بالاتر از حد انتظار است و هنرجو با کسب هر نمره مستمری، آن پودمان را قبول شده است .زیرا 3پایانی *5ضریب= 15 پس از نمره 12 نمره بالاتری را با هر مستمری بین 0 تا 5 کسب میکند . یعنی یقینا دانش اموز بین 15 تا 20 گرفته است و بالاتر از حد انتظار خود را نشان داده است

پایه دهم:

ریاضی 1

فیزیک

الزامات محیط کار

نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

تولید محتوا الکترونیک و برنامه سازی

دانش فنی پایه

نقشه فنی رایانه ای

پایه یازدهم:

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

کاربرد فناوری های نوین

ریاضی2

شیمی

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پایه دوازدهم:

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

دانش فنی تخصصی

اخلاق حرفه ای

 ریاضی 3

پایه دهم:

ریاضی 1

فیزیک

الزامات محیط کار

ساختمان سازی

نازک کاری ساختمان

دانش فنی پایه

نقشه کشی فنی رایانه ای

پایه یازدهم:

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

مدیریت تولید

ریاضی 2

شیمی

اسکلت سازی ساختمان

نقشه کشی ساختمان

پایه دوازدهم:

اخلاق حرفه ای

نقشه برداری ساختمان

فناوری ساختمان

دانش فنی تخصصی

ریاضی 3

هر کتاب 5 پودمان میباشد که با توجه به ساعت اموزش در سال تحصیلی طراحی شده است.

هنراموز با توجه به نیاز بر اساس مدت زمان و طرح درس در پایان هر پودمان یک ازمون گرفته و نمرات در سیستم ثبت میگردد.

مردودی در دروس پودمانی هنرستان:

هنرجویانی که در یک پودمان مردود شده اند می بایست در بازه زمانی پودمان بعد مورد ارزشیابی مجدد قرار گیرند و نمره جدید انها جایگزین نمره قبل میشود.

ارزشیابی مجدد میتواند در قالب یک پروژه در درون کارگاه یا کلاس درس از دانش اموز گرفته شود.

باما در ارتباط باشید

آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، روبروی کوچه هفتم

تلفن:88372520

ارتباط با ما
دوره های کامپیوتر

دوره های کامپیوتر

دوره های مهارتی نوبت عصر هنرستان انفورماتیک تهران

کارگاه رشته ساختمان

دوره های معماری

دوره های مهارتی معماری