اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره
روز معلم
ارسال شده توسط meraj
روز معلم

روز معلم را به کلیه پرسنل زحمت کش هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران تبریک عرض مینماییم

ادامه مطلب

معرفی رشته های شبکه و نرم افزار رایانه - ساختمان