اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره
رشته نقشه کشی معماری

تجهیزات رشته ساختمان

امکانات زیادی مثل: کارگاه نازک کاری ساختمان،  کارگاه اسکلت فلزی ساختمان، آزمایشگاه خاک و بتن ساختمان، آتلیه ترسیم فنی، کارگاه ماکت سازی،  تجهیزات پیشرفته و مدرن نقشه برداری جهت استفاده هنرجویان رشته ساختمان در هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران موجود میباشد.

تجهیزات پیشرفته نقشه برداری ساختمانرشته نقشه کشی معماری

کارگاه ماکت سازی

کارگاه ماکت سازی

آتلیه ترسیم فنی و نقشه کشی معماری

کارگاه معماری

کارگاه نقشه کشی معماری

کارگاه هنرهای تجسمی رشته معماری رشته نقشه کشی معماری

کارگاه نازک کاری ساختمان

کارگاه رشته ساختمان

رشته ساختمانرشته ساختمانرشته ساختمان

رشته ساختمان

رشته ساختمان

پروژه های هنرجویان رشته ساختمان

 • نقشه کشی معماری
  پروژه های برتر رشته ساختمان
 • نقشه کشی معماری
  پروژه های برتر رشته ساختمان
 • پروژه های برتر هنرجویان
  پروژه های برتر رشته ساختمان
 • ویلای استخردار
  ویلا رشته ساختمان
 • پروژه های برتر هنرجویان
  پروژه های برتر رشته ساختمان
 • ویلای استخردار
  ویلای استخردار رشته ساختمان
 • نقشه کشی معماری
  پروژه های برتر رشته ساختمان
 • مرکز تجاری
  مجتمع تجاری رشته ساختمان
 • نقشه کشی معماری
  پروژه های برتر رشته ساختمان
 • نقشه کشی معماری
  پروژه های برتر رشته ساختمان

ثبت نام در رشته های شبکه و نرم افزار - ساختمان (معماری)