اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره

سال ورزشی و تفریحی هنرستان 

سالن ورزشی و تفریحی با امکانات بوکس، ایرهاکی، دارت، پینگ پنگ، فوتبال دستی، شطرنج، فوتبال، والیبال

استفاده از سالن ورزشی در زنگ ورزش

زمین ورزش، استخر، کارتینگ، پینت بال و سالن های ورزشی

به منظور بالا بردن سطح ورزشی و بهبود وضعیت جسمانی هنرجویان و شرکت در مسابقات ورزشی بین مدارس

زمین چمنسالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

ایرهاکی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

فوتبال دستی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

پینگ پنگ دستی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

میز پینگ پنگ

دارت سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

 • پینت بال
 • امکانات ورزشی
 • فوتبال دستی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • سالن ورزشی
  سالن ورزشی هنرستان
 • امکانات ورزشی
 • امکانات ورزشی
 • پینگ پنگ سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • دارت سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • امکانات ورزشی
 • پینت بال
 • امکانات ورزشی
 • ورزش
 • ورزش 97-96
  زمین چمن هنرستان
 • سالن ورزشی
  زمین چمن هنرستان
 • امکانات ورزشی

معرفی رشته های شبکه و نرم افزار رایانه - ساختمان