شهرک غرب - خیابان سیمای ایران - روبروی کوچه هفتم
پروژه

پروژه های هنرجویان در نوبت دوم

1- کلاس: دوازدهم کامپیوتر A

مدرس: آقای قنبرزاده

پروژه کارگاهی : شبیه سازی سرویس HTTP در نرم افزار Packet tracer

2- کلاس: یازدهم کامپیوتر B

مدرس: آقای رفیع زاده

موضوع پروژه : برنامه ای بنویسید که سفینه ای بر روی فرم قرار گیرد سپس با زدن keydown و keyup به سمت بالا و پایین و با زدن key press به چپ و راست حرکت کند

مدرس: آقای شجره

موضوع پروژه: پروژه درس طراحی وب کلاس برنامه سازی

یک سایت شامل صفحات زیر بسازید :
الف) صفحه ی اول بعنوان HomePage به نوعی برای انتقال به صفحه ی بعدی.
ب) صفحه ی دوم ، جهت دریافت UserName و PassWord و نهایتا با بررسی صحیح ودرست منطقی وارد
صفحه ی بعدی شویم.
ج) صفحه ی سوم ، صفحه ی جهت دریافت و انتقال اطلاعات دانش آموزی مانند کدملی ، نام و نام خانوادگی به جدول پایگاه داد ه ی
مورد نظر که از قبل ایجاد کرد ه اید ، باشد. ) صفحه ی ورود اطلاعات (
د) صفحه چهارم این امکان را بدهد که با دریافت کد ملی یک هنرجو اطلاعات آن را در صورت وجود از پایگاه داده ها حذف
و درغیراینصورت پیغام مناسب دهد.
ه) در صفحه آخر بتوان اطلاعات کلیه هنرجویان را نمایش داد.
*** تذکرات **
)1 طراحی و چیدمان و زیبایی کلیه صفحات با هنرجویان بوده و دارای نمره متمایز و جداگانه است.
)2 استفاده از کلیه تگ های تدریس شده تا جای ممکن و درست بهعده هنرجویان بوده و دارای نمره متمایز
و جداگانه می باشد.
)3 انتخاب نام پایگاه داده ها ، جدول و نام ، نوع و اندازه فیلدهای رکورد های لازم بعهده هنرجو بوده
و دارای نمره متمایز و جداگانه می باشد.
)4 امکان انتقال بطور منطقی و درست از هر صفحه به صفحه دیگر امکان پذیر باشد.
)5 نهایتا در نظر داشتن کلیه پارامترهای و محدودیت های لازم برای یک سایت استاندارد ضروری بوده ودارای
نمره متمایز و جداگانه خواهد بود.

3- کلاس: دهم کامپیوتر A

مدرس: آقای قنبرزاده

موضوع پروژه :

حل معادله درجه دو در زبان برنامه نویسی سی شارپ

مدرس: آقای رمضانی

موضوع پروژه :

نسخه های مختلف ویندوز 10

روش نصب ویندوز

توضیحات در مورد پارتیشن بندی در مراحل نصب ویندوز

4- کلاس: یازدهم کامپیوتر A

مدرس: آقای رمضانی

پروژه مربوط به session :
کاربر در سایت ثبت نام کند،اطلاعاتش در پایگاه داده ثبت شود.سپس در سایت login کند.و صفحه پروفایل خود را چک کند و از صفحه پروفایل وارد صفحه اکانت شود. حتما در هر دو صفحه بالای صفحه پیغام خوشامد با نام کاربری نمایش داده شود در هر صفحه یک دکمه logout هم وجود داشته باشد که با کلیک روی آن از حساب کاربری خارج شود

مدرس: آقای رمضانی

موضوع پروژه:

یک counter تعداد بازدید از سایت با استفاده از session ساخته شود.

برنامه ای که در سرور برگردد اگر یک تصویر موجود بود آنرا نمایش دهد در غیر اینصورت یک پیغام دهد که تصویر یافت نشد.

برنامه ای که ابعاد یک تصویر را چک کند اگر طول و عرض آن کمتر از 1000 پیکسل بود تصویر را نمایش دهد در غیر اینصورت پیغام خطا دهد.

یک فرم ساخته شود که از کاربر یک فایل جهت آپلود سمت سرور و تحلیل اطلاعات مربوط به فایل را دریافت کند.

مدرس: آقای شجره

موضوع پروژه: پروژه درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده ها
فرمی طراحی کنید که با کلیک کردن روی هر دکمه عمل مربوطه انجام شود :
الف) با کلیک کردن روی دکمه Add اطلاعات یک دانش آموز مانند کد ملی ، نام و نام خانوادگی را دریافت و به فایل مورد نظر
در مسیر دلخواه )در صورت وجود( اضافه کند.
( نام فایل مورد نظر از یک Textbox یا یک CommonDialog دریافت شود.)
ب) با کلیک کردن روی دکمه Show اطلاعات ثبت شده ی کلیه دانش آموزان را در یک RichTextBox نمایش دهد.
( نام فایل مورد نظر از یک Textbox یا یک CommonDialog دریافت شود.)
ج) یک دکمه ی با عنوان مناسب برای خروج از برنامه و دکمه ی دیگر باز با عنوان مناسب برای تنظیمات دوباره صفحه
برای شروع مجدد عملیات در نظر بگیرید.
**** تذکرات *****
1-طراحی فرم از نظر زیبایی واستفاده از عناصر و اشیاء مورد نظردرمکان درست و مناسب بعهده ی هنرجو بوده
و دارای نمره ی متمایز و جداگانه ای می باشد.
2-تعیین نام ، نام و نوع واندازه اطلاعات مربوط به کد ملی ، نام و نام خانوادگی بعهده ی هنرجو بوده و
دارای نمره ی متمایز و جداگانه ای می باشد.

خبر آمد خبری در راه است ... (آخرین اخبار و اطلاعیه های هنرستان)