اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره

هنرستان انفورماتیک در سال 1373 به عنوان اولین هنرستان غیردولتی کامپیوتر در تهران توسط دکتر غلامرضا محمدنژاد تاسیس شد و در سال 1380 با افزودن شعبات مختلف کار خود را گسترش داد . اتاق فکر هنرستان همیشه در تلاش بوده تا با نوآوری آموزشی به بهبود عملکرد هنرستان کمک کند در همین راستا در سال 1387 با الگو برداری از روشهای نوین آموزشی شروع به هوشمند سازی کرده و پس از اجرا طرح هوشمند سازی تبدیل به اولین هنرستان هوشمند با رتبه پیشرفته(3 ستاره) شد. این هنرستان همواره به دنبال کشف نیاز جامعه بوده است به همین دلیل رشته نقشه کشی معماری را در سال 1389 راه اندازی کرد و پس از حذف این رشته از رشته های کلیه هنرستان ها رشته ساختمان را جایگزین نموده و هم اکنون اولین هنرستان غیردولتی کامپیوتر و ساختمان در تهران است.

ثبت نام در رشته های شبکه و نرم افزار - ساختمان (معماری)