اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره
تغییر رشته

زمان تغییر رشته از دبیرستان به هنرستان:

 دانش آموزان رشته تجربی ، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی در پایان سال تحصیلی پایه دهم می توانند به هنرستان فنی حرفه ای پایه یازدهم تغییر رشته از دبیرستان به هنرستان دهند.

کلاس و آزمون تغییر رشته از دبیرستان به هنرستان:

کلاس و آزمون آن در هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران برگزار می شود.

حذف امتحان نهایی در هنرستان:

هنرجویان هنرستان دروسی به عنوان نهایی ندارند و این امتیاز باعث تسهیل در اخذ دیپلم می گردد.

در صورتی که در رشته ریاضی و انسانی 11 درس و رشته علوم تجربی 10 درس امتحان به صورت نهایی برگزار می شود.

ادامه تحصیل در هنرستان تا:

هنرجویان هنرستان بدون کنکور می توانند تا مقطع کارشناسی ادامه تحصیل دهند و پس از آن در صورت علاقه و تمایل می توانند تا مقطع دکتری تخصصی ادامه تحصیل دهند.

مهارت آموزی در هنرستان و اهمیت مدرک هنرستان در داخل و خارج از ایران:

هنرجویان فنی حرفه ای با کسب مهارت در دوره سه ساله به راحتی می توانند

در کشورهای دیگر به عنوان تکنسین فنی مشغول به کار شوند یا در همان کشور ادامه تحصیل دهند. 

معرفی رشته های هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

جهت ثبت نام در هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران اینجا کلیک کنید

35

پرسنل

27

سابقه

1895

دانش آموختگان

معرفی رشته های شبکه و نرم افزار رایانه - ساختمان