اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره
اتوماسیون تغذیه

سیستم اعتباری بوفه مدارس و طرح تغذیه سالم دانش آموزان

1-سیستم اعتباری بوفه مدارس:

• رعایت بهداشت دانش آموز با توجه یه عدم تماس با اسکناس
• خرید داش آموز صرفا از بوفه امکان پذیر می باشد
• محدود کردن اقلام خرید به تشخیص اولیا مانند نوشابه ، غذای پر کالری و ..
• گزارشگیری و اطلاع رسانی به اولیا از خریدهای دانش آموز
• ارسال پیامک به اولیا در صورت خرید از بوفه و حتی خرید کالا خاص
• گزارشگیری از عملکرد صندوق

• امکان تعریف چندین صندوق و گزارشگیری به تفکبک
• تعریف انواع کالا و خدمات با لحاظ قیمت
• گزارشگیری از فروش کالا خاص در محدوده زمانی مورد نظر
• صدور فیش در هنگام خرید کالا

2-صبحانه دانش آموزان:

• ارائه تغذیه به هنرجویان در راستای طرح سلامت جسمانی و تغذیه سالم

تغذیه دانش آموزان

معرفی رشته های شبکه و نرم افزار رایانه - ساختمان