شهرک غرب - خیابان سیمای ایران - روبروی کوچه هفتم
رشته نقشه کشی معماری

کارگاه ها و تجهیزات پیشرفته رشته نقشه کشی معماری

امکانات زیادی مثل کارگاه نقشه کشی معماری ، کارگاه ماکت سازی ، ملزومات درس شناخت مواد و مصالح و تجهیزات پیشرفته و مدرن نقشه برداری جهت استفاده هنرجویان رشته نقشه کشی معماری در هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران موجود میباشد.

تجهیزات پیشرفته نقشه برداری رشته نقشه کشی معماری

کارگاه ماکت سازی

کارگاه ماکت سازی

کارگاه ترسیم فنی و نقشه کشی

کارگاه معماری

کارگاه نقشه کشی معماری

کارگاه هنرهای تجسمی رشته نقشه کشی معماری

کارگاه ساختمانی رشته نقشه کشی معماری

کارگاه طراحی رشته نقشه کشی معماری

 

پروژه های هنرجویان رشته نقشه کشی معماری

 • نقشه کشی معماری
 • ویلای استخردار
  ویلای استخردار
 • نقشه کشی معماری
 • نقشه کشی معماری
 • ویلای استخردار
  ویلای استخردار
 • نقشه کشی معماری
 • پروژه های برتر هنرجویان
  پروژه های برتر هنرجویان
 • پروژه های برتر هنرجویان
  پروژه های برتر هنرجویان
 • نقشه کشی معماری
 • مرکز تجاری
  مرکز تجاری

خبر آمد خبری در راه است ... (آخرین اخبار و اطلاعیه های هنرستان)