شهرک غرب - خیابان سیمای ایران - روبروی کوچه هفتم

نمونه سوالات امتحانات دی ماه 400-1399

(نرم افزار مورد نیاز برای دیدن سوالات Adobe reader  میباشد)

دینی 1-انوریویگانه

دینی 2-انوری

دینی 3-انوری

سلامت و بهداشت-ایمانی

کاربرد فناوری نوین-ایمانی

کارگاه نو آوری-ایمانی

نمونه-سوالات انسان ومحیط- زیست-ایمانی

نمونه سوالات درس اخلاق حرفه ای-ایمانی

نمونه سوالات ریاضی دهم-ایمانی

نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای-ایمانی

الزامات محیط کار پودمان سوم -باغبان

کاربردفناوریهای نوین فناوری اطلاعات-باغبان

نقشه کشی دهم کامپیوتر A- باغبان

هنرهای تجسمی – باغبان

بناهای تاریخی- بیک پور

شناخت مواد و مصالح- بیک پور

مبانی طراحی – بیک پور

متره – بیک پور

نقشه برداری – بیک پور

نمونه سوالات درس تولید تولید محتوا- خسروانی

نمونه سوالات درس نصب و راه اندازی -خسروانی

سوالات نصب و راه اندازی سیستم – دهم A- رمضانی راد

نمونه سوالات درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب-یازده A – رمضانی راد

نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک – دوازدهم A – رمضانی راد

برنامه سازی شجره و رفیع زاده

ریاضی 2 – شجره

ریاضی 3 – شجره

پیاده سازی و طراحی وب- شجره

فیزیک – شجره

دانش فنی تخصصی -شجره

فارسی دهم -قاسم نیا

فارسی یازدهم – قاسم نیا

فارسی دوازدهم-قاسم نیا

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی-قنبرزاده

نصب و را ه اندازی سیست م های رایانه ای-قنبرزاده

نمونه سوالات درس تجارت الکترونیک-قنبرزاده

نمونه سوالات درس دانش فنی-قنبرزاده

نمونه سوالات درس شیمی – قنبرزاده

نمونه سوالات نصب و نگهداری تجهیزات شبکه-قنبرزاده

زبان انگلبسی دهم – کوهگرد

زبان انگلیسی دوازدهم – کوهگرد

نمونه سوالات درس جغرافیای ایران – کوهگرد

نمونه سوالات تاریخ یازدهم – کوهگرد

نمونه سوالات هویت اجتماعی – کوهگرد

دین وزندگی 1 -رحمانی

دین و زندگی 2- رحمانی

عربی دهم – رحمانی

عربی یازدهم – رحمانی

عربی دوازدهم – رحمانی

فارسی و نگارش دوازدهم – رحمانی

تاسیسات – یزدی

عناصر – یزدی

 

 

خبر آمد خبری در راه است ... (آخرین اخبار و اطلاعیه های هنرستان)