اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره

سال ورزشی و تفریحی هنرستان 

سالن ورزشی و تفریحی با امکانات فوتبال،  ایرهاکی، دارت، پینگ پنگ، فوتبال دستی، شطرنج، بسکتبال، والیبال

استفاده از سالن ورزشی در زنگ ورزش

زمین ورزش، استخر، کارتینگ، پینت بال و سالن های ورزشی

به منظور بالا بردن سطح ورزشی و بهبود وضعیت جسمانی هنرجویان و شرکت در مسابقات ورزشی بین مدارس

زمین چمن هنرستان انفورماتیکتیم فوتبال هنرستان

تیم بسکتبال هنرستان

زمین چمنسالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

فوتبال دستی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

پینگ پنگ دستی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

میز پینگ پنگ

دارت سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

 • پینت بال
 • ورزش
 • ورزش 97-96
  زمین چمن هنرستان
 • امکانات ورزشی
 • پینگ پنگ سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • سالن ورزشی
  سالن ورزشی هنرستان
 • سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • زمین چمن
 • پینت بال
 • تیم بسکتبال هنرستان
 • سالن ورزشی
  زمین چمن هنرستان
 • تیم فوتبال هنرستان
 • امکانات ورزشی
 • امکانات ورزشی
 • دارت سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • فوتبال دستی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • امکانات ورزشی

ثبت نام در رشته های شبکه و نرم افزار - ساختمان (معماری)