اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره

نمونه سوال امتحانات نوبت دوم (خرداد) 402-401

نمونه سوال عربی 1 آقای حقی

نمونه سوال فیزیک

نمونه سوال ادبیات فارسی2

نمونه سوال ادبیات فارسی3

نمونه سوال اسکلت ساختمان پودمان 5

نمونه سوال نازک کاری پودمان 5

نمونه سوال پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

نمونه سوال تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

نمونه سوال تولبد محتوا پودمان 5

نمونه سوال نقشه برداری

نمونه سوال آمادگی دفاعی

نمونه سوال دین و زندگی 1

نمونه سوال دین و زندگی 2

نمونه سوال دین و زندگی 3

نمونه سوال الزامات

نمونه سوال برنامه سازی

نمونه سوال دانش فنی تخصصی

نمونه سوال ریاضی دهم

نمونه سوال شیمی

نمونه سوال عربی2

نمونه سوال عربی3

نمونه سوال کاربرد رایانه

نمونه سوال ریاضی2

نمونه سوال ریاضی3

نمونه سوال ادبیات 1

نمونه سوال انسان و محیط و زیست

نمونه سوال تاریخ معاصر

نمونه سوال متره و برآورد قسمت1

نمونه سوال متره و برآورد قسمت 2

نمونه سوال تجهیزات شبکه قسمت1

نمونه سوال تجهیزات شبکه قسمت 2

نمونه سوال زبان دهم

نمونه سوال زبان یازدهم

نمونه سوال سلامت و بهداشت

نمونه سوال کاربرد فناوری نوین

نمونه سوال کارگاه نوآوری

نمونه سوال مدیریت تولید

نمونه سوال مدیریت خانواده

نمونه سوال نصب و راه اندازی پودمان۵

نمونه سوال نقشه کشی رایانه ای

نمونه سوال نقشه کشی ساختمان

نمونه سوال هویت اجتماعی

نمونه سوالات حجم و ماکت

نمونه سوال جغرافیا دهم قسمت 1

نمونه سوال جغرافیا دهم قسمت 2

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای قسمت 1

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای قسمت 2

نمونه سوال دانش فنی دهم کامپیوتر

نمونه سوال دانش فنی ساختمان

نمونه سوال ساختمان سازی

ثبت نام در رشته های شبکه و نرم افزار - ساختمان (معماری)